Proves d'Accés a la Universitat i solucionaris.

Models d'examen:

MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

Textos comentats

Correu comercial (text i comentari)

Sobre educacions i maleduacions (text i comentari)

Oh els romans¡
Comentari Oh els romans¡

Text Tecnologia
Comentari text "tecnologia"


Text "els antipub"

Text "Cohesió lingüística" (I)
Comentaris text "Cohesió lingüística"(I)

Text "De buit en buit"
Comentari text "De buit en buit"

Text "La intel·ligent no es casa"
Comentari text "La intel·ligent no es casa"

Comentaris de "Els factors polítics"

Proves 2004

Prova juny 2004 La revolta dels “antipub” al metro de París
Solucionari prova juny 2004 La revolta dels “antipub” al metro de París

Prova setembre 2004 Pena de mort a Enrique Iglesias
Solucionari prova setembre 2004 Pena de mort a Enrique Iglesias


Proves 2005

Prova juny 2005 La cohesió lingüística
Solucionari prova juny 2005 La cohesió lingüística

Prova setembre 2005 La mirada
Solucionari prova setembre 2005 La mirada

Proves 2006

Prova juny 2006 De buit en buit
Solucionari prova juny 2006 De buit en buit

Prova setembre 2006 La intel•ligent no es casa
Solucionari prova setembre 2006 La intel•ligent no es casa


Proves 2007

Prova Juny 2007 Els factors polítics
Solucionari prova Juny 2007 Els factors polítics

Prova setembre 2007 Setge, escola i família
Solucionari prova setembre 2007 Setge, escola i família


Proves 2008

Prova juny 2008 Val més dedicar les hores de català a l’estudi de l’anglés
Solucionari juny 2008 Val més dedicar les hores de català a l’estudi de l’anglés

Prova setembre 2008 A Pequín sense carmanyoles
Solucionari setembre 2008 A Pequín sense carmanyoles


Proves 2009

Prova juny 2009 La dependència dels joves del “messenger” inquieta els metges
Solucionari prova juny 2009 La dependència dels joves del “messenger” inquieta...

Prova setembre 2009 Dedlè. Última parlant d’eyak
Solucionari prova setembre 2009

Proves 2010

Prova juny 2010 El noruec/La plaça del Diamant
Solucionari prova juny 2010 El noruec/La plaça del Diamant

Prova setembre 2010 Tot esperit/Límits de l’adolescència
Solucionari prova setembre 2010 Tot esperit/Límits de l’adolescència


Proves 2011

Prova juny 2011 El cant de la joventut/El diari blau de la Carlota
Solucionari prova juny 2011 El cant de la joventut/El diari blau de la Carlota

Prova setembre 2011 Enric Valor/Isidor Marí...
Solucionari prova Setembre 2011


Proves 2012

Prova juny 2012 Purgatori/Introducció a la lingüística
Solucionari prova juny 2012 Purgatori/Introducció a la lingüística
Prova setembre 2012 Vuitanta-sis contes/«El model lingüístic oral: el cas de Canal 9 o el nivell (lingüístic) desnivellat»
Solucionari setembre 2012 Vuitanta-sis contes//«El model lingüístic oral: el cas de Canal 9...
  
Proves 2013

Prova juny 2013 Josep Piera, Seduccions de Marràqueix/Gabriel Bibiloni, Llengua estàndard i variació lingüística
Solucionari juny 2013 Josep Piera, Seduccions de Marràqueix/Gabriel Bibiloni, Llengua estàndard i variació lingüística
Prova juliol 2013 Mercè Rodoreda,Tots els contes/Carme Junyent,Vida i mort de les llengües
Solucionari juliol 2013 Mercè Rodoreda,Tots els contes/Carme Junyent,Vida i mort de les llengües


Proves 2014

Prova juny 2014 Maria Mercè Roca, L'àngel del vespre/Jaume Cabré, La matèria de l'esperit
Solucionari juny 2014 Maria Mercè Roca, L'àngel del vespre/Jaume Cabré, La matèria de l'esperit
Prova juliol 2014 Josep Lozano, Crim de germania/Maria Nunes, «Sobre el llenguatge»
Solucionari  juliol 2014 Josep Lozano, Crim de germania/Maria Nunes, «Sobre el llenguatge»