dijous, 21 de març de 2013

Josep Maria Benet i Jornet, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes


Josep Maria Benet i Jornet ha sigut reconegut avui amb el 45è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, distinció que atorga cada any Òmnium Cultural.
Benet i Jornet (Barcelona, 1940) és el degà dels dramaturgs catalans, amb una carrera que arrenca a principis dels anys 60, com a exponent de la renovació del teatre català, que per fi abraçava el realisme històric i s'escrivia per ser representat, com ha explicat sovint l'autor, i arriba fins a l'actualitat. El dramaturg té una obra en cartell a l'Almeria Teatre, 'Com dir-ho?', on explora l'art i l'escriptura com a elements sanadors. 
A més de ser un dels autors catalans més representats als teatres estrangers, Benet i Jornet es pot considerar el pare del culebró català. Va ser guionista de la primera telenovel·la, 'Poble Nou' (1993-1994), i després van seguir-la 'Nissaga de poder' (1996-1998), 'Laberint d'ombres' (1998-2000), 'El Cor de la Ciutat' (2000-2009) i 'Ventdelplà'. 
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes va ser instituït per Òmnium Cultural l'any 1969 i s'atorga a una persona que, per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans. Els últims guardonats han sigut Josep Massot, Albert Manent, Jaume Cabré, Joan Solà i Montserrat Abelló.
El lliurament del premi tindrà lloc l'11 de juny al Palau de la Música Catalana, en un acte obert a tots els socis i sòcies d'Òmnium.
Font: ARA LLEGIM

divendres, 1 de març de 2013

El comentari crític de text

En escriure un comentari crític, tot partint del text analitzat, haurem de demostrar el nostre coneixement del món actual, així com la teua maduresa intel·lectual i personal. En la producció del nou text haurem de tenir en compte també que la redacció ha de seguir les regles de la coherència, cohesió, adequació i correcció. Així, el nostre escrit serà clar, complet i correcte... sense repeticions, sense digressions o desviacions del tema, sense faltes d'ortografia ni barbarismes lèxics o gramaticals. El resultat del nostre judici tindrà un alt grau de formalitat, per tant evitarem els col·loquialismes i els vulgarismes.

Començarem a redactar el comentari fent una valoració crítica de la forma i del contingut, és a dir, valorarem com ho diu  l'emissor i què diu. Després, acabarem el comentari amb la nostra opinió personal, això és, si estem d'acord o no amb l'autor i argumentarem les nostres idees pròpies.

1. VALORACIÓ CRÍTICA

1.1. Valoració formal:

si el text és coherent
si es presenta cohesionat
si s'ha adequat al context
si està escrit amb correcció

1.2. Valoració del contingut:

a) Actualitat del contingut del text
b) Interés personal (Intel·lectual o emocional) i importància social (grau de transcendència)
c) Sistema de valors de la qüestió tractada
     Epistèmic: veracitat o falsedat del contingut
     Estètic: bellesa o lletjor del referent
     Ètic: bondat o maldat d'allò que aborda
     Pragmàtic: utilitat o inutilitat d'allò que planteja
c) Profunditat en el tema (rigor, prestigi de fonts, especialització, conclusions...)
d) Capacitat per a orientar la opinió i la conducta del destinatari (estratègies utilitzades)

2. OPINIÓ PERSONAL (més extensa)

2.1. Assentiment o disconformitat amb allò expressat per l'autor

2.2. Relacions interdisciplinars o comparacions amb pel·lícules o llibres coneguts

2.3. Idees pròpies (es podrà contextualizar amb referències al món actual i, només BREUMENT I OCASIONALMENT, amb l'experiència pròpia)

Llibre de text NOU EL·LIPSI. Editorial Ecir, 2011

Clica per ampliar informació sobre el comentari crític