divendres, 21 d’octubre de 2011

L'adequació

"Qualsevol llengua presenta variacions: no parlen ni escriuen de la mateixa manera tots els membres de la comunitat lingüística, ni aquests membres utilitzen la llengua de la mateixa manera en totes les situacions comunicatives. Primerament, cadascú pot escollir entre usar la seva varietat dialectal o usar l’estàndard. Per exemple, jo mateix puc escollir entre usar les formes locals, pròpies de la plana de Vic (ha set, paia, torratxa), o les estàndards corresponents (ha estat, palla, test). […] Cada situació requereix l’ús d’un registre particular, que ve determinat pel tema de què parlem o escrivim (general o específic), pel propòsit que tinguem (per exemple, informar o convèncer) i per la relació entre els interlocutors (formal o informal) […]."

Daniel CASSANY
Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure, Empúries

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada