dimecres, 19 d’octubre de 2011

El tema


Característiques del tema

  1. Brevetat . 
El tema ha de ser el més sintètic possible, de manera que no hi sobren elements. No pot superar les 8 paraules.

Incorrecte. L'enorme angúnia davant el final i la pèrdua irremeiable de l'amor.
Correcte: l'angúnia per la pèrdua de l'amor.

  1. Claredat i correcció gramatical.
Les frases no poden ser inintel·ligibles, no poden tenir un sentit confús. De vegades per exagerar la brevetat i l'abstracció no pot acabar sent poc clar. S'ha d'intentar buscar un equilibri. Ha de ser correcte gramaticalment. Ha de ser congruent i ha de tenir sentit.

Incorrecte. L'angúnia de la xica que va eixir molt anys amb un tio bo, on se li veu feta pols per tot lo que sofrirà.

  1. Abstracció.
Ha de ser abstracte. Allò concret i anecdòtic ha de ser eliminat.
 
L'angúnia d'una dona de mitjana edat perquè el seu novio de tota la vida l'abandona després de molts anys.

  1. Precisió.
No ha de faltar res que siga essencial per entendre el text. Per tant una paraula abstracta no abasta tot el tema del text.

Amor i dolor

  1. Objectiu.
No hem d'incloure cap apreciació personal.

L'angúnia justificadíssima d'una pobre dona perquè l'abandona un home que jo diria que és un mal home.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada