dimarts, 13 de març de 2012

Olimpíada de Valencià


Objectius: d’una banda, estimular i fomentar l’estudi de la llengua i la nostra literatura entre l’alumnat de batxillerat, premiant l’esforç i buscant l’excel·lència acadèmica; i de l’altra, crear lectores i lectors de la literatura catalana i potenciar la creació literària de l’alumnat.

Participants: L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat de la Comunitat Valenciana. La participació es realitzarà en equips de dues persones i serà en una única prova.Continguts: El programa de les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura 1 i Valencià: Llengua i Literatura 2, de batxillerat (continguts publicats al DOCV de 15-07-2008).

Atesa la complexitat del temari, la prova se centrarà en tres apartats: literatura, variació lingüística i gramàtica.

 1. Literatura, només tres períodes literaris molt definits (80 ítems). - Època medieval (segle XV inclòs). - Renaixença i primers anys del segle XX fins a les avantguardes. - Postguerra i actualitat. 

2. Variació lingüística (8 ítems): sociolingüística i dialectologia. - Identificació dels conceptes més comuns, com bilingüisme i diglòssia. - Definicions d’ús lingüístic en la nostra societat. - Divisió diatòpica del català: varietats oriental i occidental i subdialectes.

3. Gramàtica (12 ítems): aspectes fonètics, aspectes morfològics, aspectes sintàctics i aspectes lexicosemàntics.

L’examen constarà de dues parts o proves.

- Prova 1. Constarà de 100 qüestions tipus test o de resposta curta (dels tres apartats esmentats) i d’una bateria de textos, extrets de l’Antologia de referència, on l’alumne ha d’identificar-ne l’obra o l’autoria. Aquesta prova tindrà una durada d’una hora i mitja. Puntuació: 70% de la nota global.

- Prova 2. Constarà d’un fragment extret de l’Antologia de referència o de la lectura alternativa, que per a aquesta convocatòria és l’obra d’Àngel Guimerà Terra baixa (Barcelona, edicions 62). L’alumnat ha de respondre una sèrie de qüestions dirigides i/o obertes relatives al fragment triat. Aquesta prova tindrà una durada d’una hora. Puntuació: 30 % de la nota global.

Premis: La Universitat de València concedirà als tres primers equips (sis alumnes en total) la matrícula gratuïta per al curs 2012-2013 en qualsevol de les titulacions que ofereix.
 

INSCRIPCIÓ (de l'1 al 30 de març de 2012)

NOTA: Cada equip ha d'omplir una fitxa d'inscripció. Una vegada formalitzada la fitxa a través d'internet, enviar per fax (96 398 32 00) la fitxa de confirmació d'inscripció, firmada i cunyada pel professor que impartix l'assignatura, pel director del centre i per l'estudiant.


Data i lloc de realització: L’examen tindrà lloc el 21 d’abril de 2012 (dissabte), a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, a les 10.00 hores, Aules 201 - 202 - 203 i 204.

En aquest enllaç trobareu tota la informació necessària: http://www.uv.es/incorp/cooperacio/indexsp.html

 BASES (pdf per a descarregar)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada