divendres, 1 de març de 2013

El comentari crític de text

En escriure un comentari crític, tot partint del text analitzat, haurem de demostrar el nostre coneixement del món actual, així com la teua maduresa intel·lectual i personal. En la producció del nou text haurem de tenir en compte també que la redacció ha de seguir les regles de la coherència, cohesió, adequació i correcció. Així, el nostre escrit serà clar, complet i correcte... sense repeticions, sense digressions o desviacions del tema, sense faltes d'ortografia ni barbarismes lèxics o gramaticals. El resultat del nostre judici tindrà un alt grau de formalitat, per tant evitarem els col·loquialismes i els vulgarismes.

Començarem a redactar el comentari fent una valoració crítica de la forma i del contingut, és a dir, valorarem com ho diu  l'emissor i què diu. Després, acabarem el comentari amb la nostra opinió personal, això és, si estem d'acord o no amb l'autor i argumentarem les nostres idees pròpies.

1. VALORACIÓ CRÍTICA

1.1. Valoració formal:

si el text és coherent
si es presenta cohesionat
si s'ha adequat al context
si està escrit amb correcció

1.2. Valoració del contingut:

a) Actualitat del contingut del text
b) Interés personal (Intel·lectual o emocional) i importància social (grau de transcendència)
c) Sistema de valors de la qüestió tractada
     Epistèmic: veracitat o falsedat del contingut
     Estètic: bellesa o lletjor del referent
     Ètic: bondat o maldat d'allò que aborda
     Pragmàtic: utilitat o inutilitat d'allò que planteja
c) Profunditat en el tema (rigor, prestigi de fonts, especialització, conclusions...)
d) Capacitat per a orientar la opinió i la conducta del destinatari (estratègies utilitzades)

2. OPINIÓ PERSONAL (més extensa)

2.1. Assentiment o disconformitat amb allò expressat per l'autor

2.2. Relacions interdisciplinars o comparacions amb pel·lícules o llibres coneguts

2.3. Idees pròpies (es podrà contextualizar amb referències al món actual i, només BREUMENT I OCASIONALMENT, amb l'experiència pròpia)

Llibre de text NOU EL·LIPSI. Editorial Ecir, 2011

Clica per ampliar informació sobre el comentari crític     
    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada